Föreningen för främjande av kultur, hantverk och konst

TAKO rf

Förening och verksamhet

Föreningen för främjande av kultur, hantverk och konst TAKO rf. ligger i Fiskars Bruk, och har som syfte att främja ställningen,- och uppskattningen av hantverk och konst,- samt kompetens inom dessa områden.

Utmärkande för föreningens verksamhet är att Tako rf. äger Fiskars skolbyggnader och hyr ut dem till Raseborgs stad. Raseborgs stad ordnar grundutbildning för lågstadiet samt förskole- och eftermiddagsvård i skolbyggnaderna.

År 2012 köpte TAKO-föreningen den gamla byggnaden intill Fiskars skola och år 2015 inlöste föreningen även den nyare skolbyggnaden. Den äldre byggnaden dvs. Tako huset, har renoverats och utrymmena är väl tillämpade för undervisnings- och mötesutrymmen. Renoveringen av den nyare skolbyggnaden fortsätter fram till 2019. Tako föreningens centrala strategiska mål och prioritet är ett ansvarsfullt ägande, underhåll och förvaltning av Fiskars skolbyggnader.

Historia

År 2012 framgick det att Raseborgs stad hade renoveringsbehov i Fiskars lågstadieskola och på grund av ett dåligt ekonomiskt läge var ett alternativ att stänga skolan. Tack vare samarbetet mellan den lokala kultur-och kursverksamhet inriktade Tako-föreningen och den privata Sophie von Julin-stiftelsen som ligger nära Fiskars företaget kan skolans verksamhet fortsätta normalt. Stiftelsens syfte är bland annat att stöda kultur- och utbildningsverksamhet lokalt och därmed ville stiftelsen nu stöda förvärvet och renoveringen av skolbyggnaden. Projektet genomfördes så att staden sålde skolbyggnaderna till den lokala Tako-föreningen. Staden hyr därmed föreningens skolbyggnader för utbildningsverksamheten. Tako föreningen sköter grundrenoveringen av skolan med stöd från Sophie Von Julin-stiftelsen. Underhållet av fastigheten sköts även delvis på basen av annan kurs- och hobbyverksamhet som sker i utrymmena.

Ett unikt projekt: Sektorsamarbete räddade Fiskars skola

Raseborgs stad upprätthöll Fiskars skolverksamhet genom att utveckla ett enastående samarbete mellan den privata sektorn och tredje sektorns aktörer. Resultatet av samarbetet var att staden förband sig till att upprätthålla skolverksamheten på området för de kommande fem åren. Under denna femårsperiod (2015-2020) förväntas antalet studenter stabiliseras till en nivå som även möjliggör skolverksamhetens fortsättning längre fram i framtiden. Fiskars Bruks nya stadsplan erbjuder mycket nya tomter, vilket möjliggör befolkningens tillväxt.

Detta samarbete mellan olika sektorer – den offentliga, privata och tredje sektorn – kunde vara en fungerande modell även i andra små samkommuner i Finland med syfte att säkra skolverksamheten och eventuellt andra kommunala tjänster. Närskolor är hotade på många områden, men samtidigt spelar de en central roll med tanke på samkommunens fortsatta utveckling.

 

Utrymmen

Den gamla folkskolan, dvs. Tako huset

I Tako husets nedre våning finns det två klassrum samt ett rum för tekniskt arbete. Fiskars skola använder utrymmena under dags tid.

I byggnadens övre våning finns det två rum, ett kök och en toalett och utrymmena kan användas för mångsidig verksamhet. Utrymmena kan användas för möten, grupparbeten, föreläsningar osv. Utrymmena är under skoldagarna i användning av förskolan och eftermiddagsvården.

Fiskars Byförening rf har hyrt ut den andra lokalen i övre våningen. I utrymmet ordnas barn- och ungdomsaktiviteter samt verksamhet för civilsamhället.

”Den nya” skolbyggnaden

Byggnaden fungerade under skolans läsår som lågstadieskola. I byggnaden finns det utöver inlärnings-och klassrum även kök, matsal och gymnastiksal. År 2018 kommer byggnaden att genomgå en grundlig renovering av våtrum samt en basrenovation.

Kontaktuppgifter

Föreningen för främjande av kultur, hantverk och konst TAKO rf.

Adress

Opintie 5
10470 Fiskars

Tel 050 4466336
E-post: tako@takofiskars.fi

Företags- och organisationsnumret är 2316124-5.

Faktureringsadress:

c/o Tilitoimisto K. Keinänen Oy, Isännöitsijänkuja 3, 10470 Fiskars

Styrelsen 2018

Jan Söderblom, ordförande
Rauno Sairinen, vice ordförande
Michael Franck
Susanna Kankare
Pia Bäcklund

Ersättare:
Risto Partanen
A-P Lundén

Sekreterare: Kirsti Tamminen
Kassör: Sinikka Keinänen

Bli medlem

Är du intresserad av utbildningsärenden och lokal utveckling?
Vill du stöda TAKO föreningens målsättningar?

Du kan ansöka om att bli medlem- eller stödmedlem i organisationen genom att skriva till tako@takofiskars.fi