Kulttuurin, kädentaitojen ja taidealojen kehittämisyhdistys

TAKO ry

Yhdistys ja toiminta​

Kulttuurin, kädentaitojen ja taidealojen kehittämisyhdistys Tako ry on Fiskarsin ruukissa toimiva yhdistys, jonka tarkoitus on edistää kädentaitojen ja taidealojen asemaa ja arvostusta sekä näiden alojen osaamista.

Poikkeuksellista yhdistyksen toiminnassa on se, että Tako ry omistaa Fiskarsin koulun kiinteistöt ja vuokraa ne Raaseporin kaupungille, joka järjestää tiloissa ala-asteen perusopetusta sekä esikoulu- ja iltapäiväkerhotoimintaa.

TAKO-yhdistys osti vuonna 2012 Fiskarin koulun viereisen vanhan koulurakennuksen ja lunasti omistukseensa myös uudemman koulukiinteistön vuonna 2015. Vanhan koulurakennuksen eli Takotalon tilat on täysin peruskorjattu ja niistä on tehty monipuoliseen käyttöön soveltuvat opetus- ja kokoontumistilat. Uudemman koulukiinteistön remontit jatkuvat vielä vuoteen 2019.

Tako ry:n keskeisimpänä strategisena tavoitteena ja painopistealueena onkin Fiskarsin koulun kiinteistöjen vastuullinen omistaminen, ylläpito ja hallinnointi.

Historia

Vuonna 2012 kävi ilmi, että Raaseporin kaupungilla on Fiskarin alakoulun kiinteistön osalta edessään korjaustarpeita ja huonon taloustilanteen vuoksi yhtenä todennäköisenä vaihtoehtona koulun lakkauttaminen. Yhteistyössä paikallisen kulttuuri- ja kurssitoimintaan suuntautuneen Tako-yhdistyksen ja Fiskars-yhtiötä lähellä olevan yksityisen Sophie von Julin-säätiön kanssa koulun toiminta voi jatkua entisellään. Säätiön tarkoituksena on tukea mm. kulttuuri- ja koulutustoimintaa alueella ja nyt se halusi tukea koulukiinteistön hankintaa ja korjausta. Hanke toteutettiin siten, että kaupunki myi koulukiinteistöt paikalliselle Tako-yhdistykselle. Kaupungin koulutoimesta tuli yhdistyksen vuokralainen. Koulun peruskorjauksesta huolehtii Tako ry Sophie von Julinin säätiön tuella. Kiinteistön ylläpito perustuu osittain myös tiloissa tapahtuvaan muuhun kurssi- ja harrastustoimintaan.

Ainutlaatuinen projekti: Sektoriyhteistyö pelasti Fiskarin koulun

Raaseporin kaupunki säilytti Fiskarin koulun toiminnan kehittämällä ainutlaatuista yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin kansalaistoimijoiden kanssa. Yhteistyön tuloksena kaupunki sitoutui säilyttämään koulutoiminnan alueella seuraavat viisi vuotta. Tämän viiden vuoden (2015-2020) aikana oppilasmäärän odotetaan vakiintuvan tasolle, joka mahdollistaa koulutoiminnan jatkumisen myös pidemmälle tulevaisuuteen. Fiskarsin ruukin uusi asemakaava tarjoaa runsaasti uusia tontteja, joka mahdollistaa asukasmäärän kasvun.

Tämä hankkeessa tapahtuva eri sektorien – julkinen, yksityinen ja kolmas sektori – välinen yhteistyö voisi olla toimiva malli myös muualla Suomessa pienten yhdyskuntien koulujen ja ehkä myös muiden kunnallisten palveluiden turvaamisessa. Lähikoulut ovat uhattuina monilla alueilla, mutta samalla niitä pidetään myös paikallisen yhdyskunnan tulevan kehityksen kannalta yhtenä keskeisenä tekijänä.

Tilat

Vanha kansakoulu eli Takotalo

Takotalon alakerrassa on kaksi luokkahuonetta sekä teknisen työn luokka. Tilat ovat päivisin Fiskarin koulun käytössä.´Rakennuksen yläkerrassa on kaksi huonetta, keittiön ja wc:n käsittävät monitoimitilat. Tiloja voidaan käyttää kokouksiin, ryhmätöihin, luentoihin jne. Tilat ovat koulupäivinä esikoulun ja iltapäiväkerhon käytössä. Fiskars Kyläseura on vuokrannut käyttöönsä yläkerran toisen huoneiston. Tiloissa järjestetään aktiivista lapsi-, nuoriso- ja kansalaistoimintaa.

”Uusi” koulurakennus

Rakennus toimii koulun lukuvuoden aikana alakouluna. Rakennuksessa on opetus- ja luokkatilojen lisäksi valmistuskeittiö, ruokala sekä liikuntasali. Vuonna 2018 rakennukseen toteutetaan perusteellinen märkätilojen remontti ja peruskorjaus.

Yhteystiedot

Kulttuurin, kädentaitojen ja taidealojen kehittämisyhdistys TAKO ry

Käyntiosoite

Opintie 5
10470 Fiskars

Toiminnanjohtaja
Kirsti Tamminen 050 4466 336
Sähköposti: tako@takofiskars.fi

Y-tunnus on 2316124-5

Laskutusosoite:

c/o Tilitoimisto K. Keinänen Oy
Isännöitsijänkuja 3
10470 Fiskars

Hallitus 2018

Jan Söderblom, puheenjohtaja
Rauno Sairinen, varapuheenjohtaja
Michael Franck
Susanna Kankare
Pia Bäcklund

Varajäsenet:
Risto Partanen
Ari-Pekka Lundén

Toiminnanjohtaja / sihteeri: Kirsti Tamminen
Rahastonhoitaja: Sinikka Keinänen

Liity jäseneksi

Kiinnostavatko koulutusasiat tai lähialueen kehittäminen?
Haluatko tukea TAKO-yhdistyksen päämääriä?

Voit hakea yhdistyksen varsinaiseksi- tai kannatusjäseneksi lähettämällä lomakkeen tai kirjoittamalla osoitteeseen tako@takofiskars.fi